Wie zijn wij?

Stichting Jozef is in 2016 opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie voor jongeren aan de rand van de samenleving. De organisatie ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder jongeren met een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-/zwerfjongeren. Door middel van specifieke trajecten hoopt de stichting jongeren te inspireren, het beste van hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten.

Stichting Jozef is voor de jongere die opnieuw durft te dromen.

 

Jouw droom is te mooi om 'nee' tegen te zeggen!

Onze Missie

Het verbeteren van de sociaal maatschappelijke status van jongeren met een detentie achtergrond en risico jongeren door middel van coaching op het gebied

van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling.

Dit doen wij aan de hand van drie pijlers; motivatie, ondersteuning en participatie.

Motivatie

Jongeren de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties, middels een uitdagend coachingstraject.

Ondersteuning

Ondersteuning verlenen op het gebied van huisvesting, financiën en zelfredzaamheid als onderdeel van de persoonlijke begeleiding.

Participatie

Het bevorderen van sociale cohesie door jongeren te betrekken bij culturele en maatschappelijke projecten voor andere kwetsbare doelgroepen.

 

Bestuur & Beleid

ANBI

Stichting Jozef is door de belastingdienst aangemerkt als

algemeen nut beogende instelling. 

 

1. Bestuur & Beleid

Bij stichting Jozef  zijn de functies ‘toezicht houden’ en ‘uitvoering’ gescheiden. De raad van toezicht houdt toezicht op de bestuurder en het managementteam. De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen raad van toezicht, bestuur en directeur is vastgelegd in het reglement. De raad van toezicht keurt het jaarplan, de begroting en de jaarrekening goed. De verantwoordelijkheid voor de strategie van stichting Jozef en alle verdere operationele zaken, inclusief communicatie, personeelsbeleid, financiën, concrete acties en fondsenwerving, is belegd bij de directeur/bestuurder. 

 

De raad van toezicht en de directeur overleggen regelmatig en één keer per jaar voeren de voorzitter en een tweede lid van de raad van toezicht een functioneringgesprek met de directeur, mede op grond van afgesproken doelstellingen. 

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of salaris; ze mogen wel reiskostenvergoeding vragen

De Raad van toezicht bestaat uit:

Dhr. R Maduro (voorzitter), Dhr. J. Straal (vice-voorzitter), Mvr. M. Strijdhaftig, Mvr. C. Sordam en Dhr. van der Sijs

2. Doelstellingen

Stichting Jozef streeft zes doelstellingen na:

  1. Het creëren van nieuwe kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.

  2. Ondersteuning bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van persoonlijke ontwikkelen en/of sociaalpsychologisch herstel.

  3. Een positieve invloed uitoefenen op het terugdringen van recidieven in de leeftijd van 15-35 jaar d.m.v. trajectbegeleiding.

  4. Bewustzijn creëren bij scholieren omtrent criminaliteit en detentie.

  5. Het bevorderen van sociale cohesie door jongeren te betrekken bij culturele en maatschappelijke projecten voor andere kwetsbare doelgroepen.

  6. Het motiveren en ondersteunen in de zoektocht naar een eigen levensbeschouwing.

3. Beleidsplan

In ons beleidsplan stellen we de kaders en benoemen we de doelstellingen die we hebben afgesproken voor de periode 2016-2019. U kunt deze hier downloaden.

4. Jaarverslag

Elk jaar verschijnt er een inhoudelijk verslag omtrent de activiteiten van stichting Jozef, deze kunt u hier downloaden.

5. Jaarrekening

Deze kunt u hier downloaden.

Gelooft u ook in nieuwe kansen?

Meldt u aan als vrijwilliger!

Openingstijden

Maandag       10:00 - 17:00 uur

Dinsdag         10:00 - 17:00 uur

Woensdag     10:00 - 17:00 uur

Donderdag    10:00 - 17:00 uur

Vrijdag            10:00 - 17:00 uur

Contact

Postbus 10214

1301AE Almere

Bezoekadres

Merlijnplantsoen 17

1363 WS  Almere

Email: contact@stichtingjozef.nl

Tel: 036 20 02 14 5

KVK 67546560 | RSIN 857068076 | ANBI

CBF ERKEND FC.png

Stichting Jozef is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

© 2018 by Stichting Jozef  |   Privacy Policy